Search
21 Tháng hai, 2019, 12:58
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Công đoàn, Tài chính, Kinh doanh HN

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lấy điểm trúng tuyển hệ đại học khối A, D1 từ 13 trở lên, khối C từ 14 trở lên. Riêng ngành kiến trúc công trình, thí sinh đã đăng ký NV1 tại trường, điểm trúng tuyển từ 15 điểm trở lên (môn vẽ hệ số 2).

Còn ở hệ cao đẳng, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Kỹ thuật công trình xây dựng, Thương mại từ 10 điểm trở lên, các ngành còn lại từ 12 điểm trở lên.

Năm nay trường dành 1.600 chỉ tiêu xét tuyển NV2 hệ đại học, với điều kiện khối A; D1 từ 13 điểm trở lên, khối C từ 14 điểm trở lên. Ưu tiên cho các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điên tử; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật công trình xây dựng; Thương mại. Riêng ngành kiến trúc công trình từ 15 điểm trở lên (môn vẽ hệ số 2). Trường lấy điểm NV2 từ cao xuống cho đủ chỉ tiêu.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *