Search
20 Tháng hai, 2019, 19:02
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Công đoàn

Với mức điểm khối A: 15,5; khối C: 17,5; khối D1: 17 điểm, ĐH Công đoàn có gần 2.000 thí sinh đạt điểm xét tuyển. Tuy nhiên, với mức điểm xét theo từng ngành, chỉ gần 1.500 thí sinh đạt điều kiện. Do vậy, hơn 500 thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không đúng NV1 sẽ được chuyển vào ngành khác còn chỉ tiêu.

Theo Hiệu trưởng Dương Văn Sao, năm nay, ĐH Công đoàn không xét tuyển NV2 vào tất cả các ngành.

Chi tiết điểm xét tuyển từng khối, từng ngành dành cho học sinh KV3, mỗi khu vực ưu tiên được cộng thêm 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cộng 1 điểm.

Điểm xét tuyển theo khối:

STT Khối Điểm xét tuyển Số lượng đạt
1 A 15,5 885
2 C 17,5 466
3 D1 17 635
Tổng: 1.986

2. Điểm xét tuyển theo ngành:

Ngành Khối Điểm xét tuyển Số lượng đạt
101 – Bảo hộ Lao động A 15,5 18
402 – Quản trị Kinh doanh A 15,5 160
403 – Quản trị Kinh doanh D1 17 125
404 – Quản trị nhân lực A 15,5 39
405 – Quản trị nhân lực D1 17 59
406 – Kế toán A 17 198
407 – Kế toán D1 18 158
408 – Tài chính Ngân hàng A 17 162
409 – Tài chính Ngân hàng D1 17,5 148
501 – Xã hội học C 17,5 108
503 – Xã hội học D1 17 1
502 – Công tác xã hội C 18 156
504 – Công tác xã hội D1 17,5 7
505 – Luật C 18 129
506 – Luật D1 17 16
Tổng 1.484Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *