Search
20 Tháng hai, 2019, 18:48
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp TP HCM

ĐH Công nghiệp TP HCM cũng dành hơn 500 chỉ tiêu hệ đại học và 4.000 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Tên ngành học Khối Điểm chuẩn NV1 Điểm xét NV2 Chỉ tiêu NV2
Hệ đại học
Công nghệ Kỹ thuật Điện A 14
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A 14 14 50
Máy và thiết bị cơ khí A 13
Công nghệ Nhiệt lạnh A 13,5 13,5 50
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử A 14
Khoa học Máy tính A 14 14 100
Công nghệ Kỹ thuật ô tô A 14
Công nghệ May – Thời trang A 13 13 50
Công nghệ Cơ – Điện tử A 14
Công nghệ Hóa dầu A, B 16,5/17,5 16,5/17,5 40
Công nghệ Hóa A, B 14/15 14, 15 50
Công nghệ Phân tích A, B 13, 14 13, 14 50
Công nghệ Thực phẩm A, B 14, 16 14, 16 50
Công nghệ Sinh học A, B 13, 14 13, 14 50
Công nghệ Môi trường A, B 14, 15 14, 15 50
Quản lý Môi trường A, B 13, 14
Quản trị Kinh doanh A, D1 16, 17
Kinh doanh Quốc tế A, D1 14,5/15,5
Kinh doanh Du lịch A, D1 13,5/14
Kế toán Kiểm toán A, D1 14/15
Tài chính Ngân hàng A, D1 14,5/16
Tài chính Doanh nghiệp A 13,5
Tiếng Anh (môn Anh văn hệ số 2) D1 18,5
Hệ cao đẳng
A, D1, B 10/10/11 10/10/11 4.000Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *