Search
20 Tháng bảy, 2018, 08:45
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2011

ĐH Dân lập Hải Phòng có điểm trúng tuyển NV1 tương đương điểm sàn. Ngoài ra, trường tổ chức xét tuyển NV2 hệ đại học và cao đẳng trên toàn quốc đối với các thí sinh đạt điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết điểm trúng tuyển như sau:

Tên ngành học Mã ngành Điểm trúng tuyển NV1 (theo khối thi)
A B C D1 D3 D4 V
I. Hệ Đại học
Công nghệ thông tin 101 13,0
Điện Công nghiệp & dân dụng 102 13,0
Điện tử viễn thông 103 13,0
Xây dựng dân dung & công nghiệp 104 13,0
Xây dựng cầu đường 105 13,0
Xây dựng & quản lý đô thị 106 13,0
Cấp thoát nước 107 13,0
Kiến trúc 109 15,0
Công nghệ chế biến & bảo quản thực phẩm 202 13,0 14,0
Kỹ thuật môi trường 301 13,0 14,0
Kế toán kiểm toán 401 13,0 13,0 13,0
Quản trị doanh nghiệp 402 13,0 13,0 13,0
Tài chính ngân hàng 404 13,0 13,0 13,0
Kinh doanh chứng khoán 405 13,0 13,0 13,0
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) 601 14,0 13,0 13,0 13,0
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) 751 13,0
II. Hệ Cao đẳng
Công nghệ thông tin C65 10,0
Điện Công nghiệp & dân dụng C66 10,0
Xây dựng dân dung & công nghiệp C67 10,0
Kế toán kiểm toán C69 10,0 10,0 10,0
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) C70 11,0 10,0 ,10,0 10,0

Điểm trúng tuyển trên cho đối tượng là học sinh phổ thông KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *