Search
23 Tháng năm, 2018, 05:35
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Dầu Khí năm 2011

ĐH Dầu Khí có điểm chuẩn trúng tuyển NV1 chung toàn trường đối với thí sinh phổ thông khu vực 3 là 18,5 điểm. Cụ thể như sau:

Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
101, 102, 103 Kỹ thuật Địa chất (Địa chất Dầu khí, Địa vật lý Dầu khí)

Kỹ thuật Dầu khí

Kỹ thuật Hóa dầu

18,5

ĐH Dầu khí cũng tuyển thêm NV2 để đủ chỉ tiêu. Những thí sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 của trường được quyền nộp hồ sơ xét tuyển NV2. Điểm trúng tuyển NV2 là điểm chuẩn chung toàn trường. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2 từ ngày 25/8 đến 17h00 ngày 15/9 (theo dấu bưu điện).

Chỉ tiêu xét tuyển NV2:

STT Mã ngành Tên ngành Tổng chỉ tiêu
1 101, 102, 103 Tất cả các ngành 20

Trường Trường gửi giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả, giấy báo điểm cho thí sinh từ ngày 11/8. Sinh viên sẽ đăng ký phân chuyên ngành sau khi kết thúc giai đoạn kiến thức cơ bản.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *