Search
23 Tháng năm, 2019, 12:23
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Hàng hải

Điểm trúng tuyển vào ĐH Hàng hải dành cho học sinh KV3.

NGÀNH ĐÀO TẠO Mã ngành Điểm NV1
A- Nhóm ngành Hàng hải – Điểm sàn: 14
1 Điều khiển tàu biển 101 14,5
2 Khai thác máy tàu biển 102 14
B- Nhóm Kỹ thuật Công nghệ – Điểm sàn: 14
1 Điện tàu thuỷ 103 14
2 Điện tử viễn thông 104 14,5
3 Điện tự động công nghiệp 105 14,5
4 Máy tàu thuỷ 106 14
5 Thiết kế thân tàu thuỷ 107 14
6 Đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ 108 14
7 Máy xếp dỡ 109 14
8 Công trình thuỷ 110 14
9 Bảo đảm an toàn Hàng hải 111 14
10 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 112 14,5
11 Kỹ thuật cầu đường 113 14
12 Công nghệ thông tin 114 14,5
13 Kỹ thuật môi trường 115 14
C-Nhóm ngành Kinh tế – QTKD – Điểm sàn: 16,5
1 Kinh tế vận tải biển 401 18
2 Kinh tế ngoại thương 402 16,5
3 Quản trị kinh doanh 403 16,5
4 Quản trị tài chính k.toán 404 16,5
5 Quản trị KD bảo hiểm 405 16,5
6 Kinh doanh VTB quốc tế 406 16,5Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *