Search
19 Tháng bảy, 2018, 17:23
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Hòa Bình năm 2011

Chi tiết điểm trúng tuyển NV1 ĐH Hòa Bình:

NGÀNH MÃ NGÀNH KHỐI THI ĐTTNV1 (KV3-HSPT)
Hệ Đại học
Công nghệ thông tin 101 A,D 13.0
Hệ thống thông tin 102 A,D 13.0
Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 108 A,D 13.0
Quản trị kinh doanh 401 A,D 13.0
Tài chính – Ngân hàng 402 A,D 13.0
Kế toán 403 A,D 13.0
Quan hệ công chúng 601 A,D C 13.0 14.0
Thiết kế đồ họa 801 H,V 11.5 (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 11.5; Điểm các môn năng khiếu ≥ 3.0)
Hệ Cao đẳng
Công nghệ thông tin C65 A,D 10.0
Hệ thống thông tin C66 A,D 10.0
Quan hệ công chúng C68 A,D C 10.0 11.0
Quản trị kinh doanh C70 A,D 10.0
Tài chính – Ngân hàng C71 A,D 10.0
Kế toán C72 A,D 10.0

Điểm xét tuyển NV2:

NGÀNH MÃ NGÀNH KHỐI THI ĐXTNV2 (KV3-HSPT)
Hệ Đại học
Công nghệ thông tin 101 A,D 13.0
Hệ thống thông tin 102 A,D 13.0
Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 108 A,D 13.0
Quản trị kinh doanh 401 A,D 13.0
Tài chính – Ngân hàng 402 A,D 13.0
Kế toán 403 A,D 13.0
Quan hệ công chúng 601 A,D C 13.0 14.0
Thiết kế đồ họa 801 H,V 11.5 (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 11.5; Điểm các môn năng khiếu ≥ 3.0)
Hệ Cao đẳng
Công nghệ thông tin C65 A,D 10.0
Hệ thống thông tin C66 A,D 10.0
Quan hệ công chúng C68 A,D C 10.0 11.0
Quản trị kinh doanh C70 A,D 10.0
Tài chính – Ngân hàng C71 A,D 10.0
Kế toán C72 A,D 10.0Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *