Search
23 Tháng bảy, 2018, 06:09
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Hùng Vương TP HCM năm 2011

Sáng nay, ĐH Hùng vương TP HCM công bố điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét NV2 cho tất cả ngành. Hầu hết các ngành đều lấy bằng sàn. Tổng chỉ tiêu cho toàn trường năm nay là 1.500.

Điểm chuẩn chi tiết cho cả hệ đại học và cao đẳng:

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn NV1 Điểm xét NV2 Số lượng xét NV2
102 Công nghệ Thông tin Khối A: 13 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối D: 13 70
103 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Khối A: 13 Khối A: 13 70
300 Công nghệ Sau thu hoạch Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 70
401 Quản Trị Kinh Doanh Khối A: 13 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối D: 13 270
402 Quản Trị Bệnh Viện Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 120
403 Tài chính – Ngân hàng Khối A: 13 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối D: 13 300
404 Kế Toán – Kiểm toán Khối A: 13 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối D: 13 250
501 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khối A: 13 Khối C: 14 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối C: 14 Khối D: 13 200
701 Ngôn ngữ Anh Khối D1: 13 Khối D1: 13 100
705 Ngôn ngữ Nhật Khối D: 13 Khối D: 13 50
Hệ cao đẳng theo đề chung đại học của Bộ ( 300 chỉ tiêu)
Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn NV1 Điểm xét NV2 Số lượng xét NV2
C65 Công nghệ Thông tin Khối A: 10 Khối D: 10 Khối A: 10 Khối D: 10 40
C70 Công nghệ Sau thu hoạch Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 40
C69 Quản trị kinh doanh Khối A: 10 Khối D: 10 Khối A: 10 Khối D: 10 75
C74 Kế toán – Kiểm toán Khối A: 10 Khối D: 10 Khối A: 10 Khối D: 10 65
C71 Tiếng Anh Khối D1: 10 Khối D1: 10 40
C72 Tiếng Nhật Khối D: 10 Khối D: 10 40
Hệ cao đẳng thi theo đề cao đẳng
C65 Công nghệ Thông tin Khối A: 13 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối D: 13 Số lượng xét tuyển như trên.
C70 Công nghệ Sau thu hoạch Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10
C69 Quản trị kinh doanh Khối A: 13 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối D: 13
C74 Kế toán – Kiểm toán Khối A: 13 Khối D: 13 Khối A: 13 Khối D: 13
C71 Tiếng Anh Khối D1: 10
C72 Tiếng Nhật Khối D: 10 Khối D: 10Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *