Search
27 Tháng năm, 2018, 10:05
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên, CĐ Thương mại năm 2011

Điểm chuẩn vào ĐH Khoa học Tự nhiên khối A là 16, khối B 20. CĐ Thương mại có điểm chuẩn vào trường là 15,5

Chi tiết điểm chuẩn vào ĐH Khoa học tự nhiên:

Stt Ngành Khối

thi

Điểm

chuẩn
NV1

Xét tuyển nguyện vọng 2
Mức điểm

nộp hồ sơ

Chỉ tiêu
xét tuyển
1 Toán học 101 A 17,0 17,0 80
2 Toán-Tin ứng dụng 103 A 17,5 17,5 70
3 Vật lý 106 A 17,0 17,0 25
4 Khoa học vật liệu 107 A 17,0 17,0 20
5 Công nghệ hạt nhân 108 A 17,0 17,0 25
6 Khí tượng-Thủy văn-Hải dương 110 A 16,0 16,0 75
7 Hoá học 201 A 18,0
8 Công nghệ hoá học 202 A 18,0
9 Hóa dược 210 A 19,0
10 Địa lý 204 A 16,0 16,0 30
11 Địa chính 205 A 16,0 16,0 10
12 Địa chất 206 A 16,0 16,0 30
13 Địa kỹ thuật-địa môi trường 208 A 16,0 16,0 30
14 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 209 A 16,0 16,0 30
15 Sinh học 301 A 17,0
B 21,0
16 Công nghệ sinh học 302 A 18,0
B 22,5
17 Khoa học môi trường 303 A 18,0
B 20,5
18 Công nghệ môi trường 305 A 18,0
19 Sư phạm Toán học 111 A 18,0
20 Sư phạm Vật lý 113 A 17,0 17,0 10
21 Sư phạm Hoá học 207 A 18,0
22 Sư phạm Sinh học 304 A 17,0 17,0 15
B 20,0

CĐ Thương mại có chất lượng thí sinh khá cao, điểm chuẩn chung của trường là 15,5. Tuy nhiên có những ngành đầu vào là 17,5. Thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường nhưng không trúng tuyển vào chuyên ngành sẽ được đăng ký học một trong ba chuyên ngành:

– Thương mại quốc tế (mã chuyên ngành: 01.2)

– Quản trị kinh doanh xăng dầu (mã chuyên ngành: 01.4)

– Kế toán khách sạn, nhà hàng (mã chuyên ngành: 02.2).

Điểm chuẩn từng chuyên ngành như sau:

TT Mã CN Tên chuyên ngành Điểm chuẩn
1 01.1 Quản trị doanh nghiệp thương mại 17,5
2 01.2 Thương mại quốc tế 15,5
3 01.3 Quản trị kinh doanh du lịch, khách sạn 16,5
4 01.4 Quản trị kinh doanh xăng dầu 15,5
5 02.1 Kế toán thương mại, dịch vụ 17,0
6 02.2 Kế toán khách sạn, nhà hàng 15,5
7 02.3 Kế toán doanh nghiệp 17,5
8 03.1 Marketing thương mại 16,5
9 04.1 Tài chính doanh nghiệp 17,5
10 04.2 Ngân hàng 17,5Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *