Search
19 Tháng bảy, 2018, 17:06
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Kỹ thuật, CĐ Y tế II, Quảng Nam năm 2011

CĐ Kỹ thuật Y tế II lấy điểm trúng tuyển theo các ngành, cao nhất là 20, thấp nhất là 15, và CĐ Y tế Quảng Nam lấy 12-14,5 điểm. Còn ĐH Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương lấy 10-12 điểm cho hệ cao đẳng.

CĐ Y tế Quảng Nam vừa quyết định điểm trúng tuyển năm 2011:

– Ngành Điều dưỡng (mã ngành 01) lấy 12 điểm.

– Ngành Xét nghiệm y học (mã ngành 02) lấy 14,5 điểm.

CĐ Kỹ thuật Y tế II lấy điểm trúng tuyển theo các ngành, cao nhất là 20 và thấp nhất là 15 điểm. Cụ thể mức điểm trên áp dụng cho học sinh phổ thông KV3:

– Ngành Điều dưỡng đa khoa (011): 15 điểm

– Ngành Điều dưỡng GMHS (012): 17 điểm

– Ngành Điều dưỡng Nha (013): 16,5 điểm

– Ngành Kĩ thuật Xét nghiệm (024): 18 điểm

– Ngành Kĩ thuật Hình ảnh Y học (025): 16 điểm

– Ngành Kĩ thuật Vật lý trị liệu/ PHCN (026): 15,5 điểm

– Ngành Hộ sinh (03): 15,5 điểm

– Ngành Dược sỹ (04): 20 điểm

Còn điểm chuẩn hệ cao đẳng vào ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương được xác định như sau:

– Ngành Quản trị kinh doanh, khối A, D1: 12 điểm.

– Ngành Tài chính – Ngân hàng, khối A, D1: 10,5 điểm.

– Ngành Kế toán, khối A, D1: 11 điểm.

– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông, khối A: 10 điểm.

– Ngành Công nghệ thông tin, khối A, D1: 11 điểm.

– Ngành công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử, khối A: 11,5 điểm.

– Ngành Quản trị văn phòng, khối A, D1: 10,5 điểm, khối C: 11,5 điểm.

Điểm chuẩn này bao gồm cả điểm ưu tiên, khu vực và đối tượng.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *