Search
20 Tháng bảy, 2018, 16:35
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Quy Nhơn dành hơn 1.000 chỉ tiêu cho NV2 năm 2011

Với tổng chỉ tiêu 4.550 năm 2011, ĐH Quy Nhơn lấy điểm chuẩn từ 13 tùy theo chuyên ngành, ngoài ra còn hơn 1.000 suất cho NV2.

Chi tiết điểm chuẩn cho các ngành như sau:

Ngoài ra, trường còn dành chỉ tiêu cho NV2. Cụ thể:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *