Search
27 Tháng năm, 2018, 10:04
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội 2 lấy cao nhất 18,5 điểm năm 2011

Chiều nay, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm trúng tuyển NV1, với mức thấp nhất là 13 và cao nhất là 18,5 điểm (ngành Giáo dục Tiểu học).

Mức điểm này dành cho học sinh phổ thông KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 và giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

TT Tên ngành Điểm chuẩn NV1
1. Sư phạm Toán học 15,5
2. Sư phạm Vật lý 13,5
3. Sư phạm Hoá học 14
4. Sư phạm Sinh học 14
5. Sư phạm Ngữ văn 17,5
6. Giáo dục Công dân 14
7. Giáo dục Tiểu học 18,5
8. Giáo dục Mầm non 17,5
9. Giáo dục Thể chất 16,5
10. Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 13
11. Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 14
12. Toán học 13
13. Vật lý học 13
14. Hoá học 13
15. Sinh học 14
16. Công nghệ Thông tin 13
17. Văn học 14
18. Lịch sử 14
19. Việt Nam học 14
20. Khoa học Thư viện 14
21. Ngôn ngữ Anh 16
22. Ngôn ngữ Trung Quốc 13Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *