Search
22 Tháng năm, 2018, 06:19
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2011

Năm nay ĐH Sư phạm Hà Nội lấy điểm cao nhất là sư phạm tiếng Anh (25 điểm, sư phạm Toán, Văn 20 điểm. Trường cũng dành nhiều suất cho nguyện vọng 2.

Đối với các ngành sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Pháp môn Ngoại ngữ tính hệ số 2, ngành sư phạm thể dục thể thao môn năng khiếu tính hệ số 2.

Ngoài ra, sư phạm âm nhạc có môn năng khiếu nhạc, ngành sư phạm Mỹ thuật có môn Hình hoạ tính hệ số 2.

Dưới đây là điểm trúng tuyển chi tiết:

STT Mã ngành Ngành Khối thi Điểm chuẩn Xét tuyển NV2
Điểm SL
1 101 SP Toán học A 20
2 102 SP Tin học A 15 15 11
3 103 SP Vật lý A 19
4 104 SP Kỹ thuật Công nghiệp A 15 15 47
5 105 Công nghệ thông tin A 15 15 61
6 111 Toán học A 17 17 31
7 201 SP Hoá học A 19.5
8 301 SP Sinh học B 20
9 302 Sinh học A 16
B 16
10 601 SP Ngữ văn C 20
D1,2,3 17
11 602 SP Lịch Sử C 19.5
D1,2,3 17
12 603 SP Địa lý A 15
C 19
13 604 Tâm lí Giáo dục A 15
B 15
D1,2,3 15
14 605 Giáo dục chính trị C 15.5
D1,2,3 15.5
15 606 Việt Nam học C 15
D1 15.5
16 609 Công tác xã hội C 15.5 15.5 12
17 610 GD Chính trị – GD Quốc phòng C 15 15 40
18 611 Văn học C 17
D1,2,3 17
19 613 Giáo dục công dân C 15 15 31
D1,2,3 15
20 614 Tâm lí học A 16
B 16
D1,2,3 16
21 701 SP Tiếng Anh D1 25
22 703 SP Tiếng Pháp D1 20 20 13
D3 20
23 801 SP Âm nhạc N 20
24 802 SP Mỹ Thuật H 22.5
25 901 SP Thể dục thể thao T 25
26 903 Giáo dục Mầm non M 18
27 904 Giáo dục Tiểu học D1,2,3 18.5
28 905 Giáo dục Đặc biệt C 15
D1 15
29 906 Quản lí Giáo dục A 15
C 15
D1 15
30 907 SP Triết học C 15 15 14
D1,2,3 15
31 C65 Cao đẳng Công nghệ Thiết bị trường học A Sàn CĐ 30
B Sàn CĐ 30Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *