Search
22 Tháng bảy, 2018, 23:44
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2011

Năm nay điểm trúng tuyển vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh là 13, cao đẳng là 10. Điểm xét tuyển NV2 tương đương.

Ngoài ra, trường còn dành 700 chỉ tiêu cho NV2 đại học chính qui và 400 cao đẳng chính qui. Điểm nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển NV2 áp dụng cho tất cả các ngành, đối với đại học là 13 điểm, cao đẳng là 10 điểm. Thời gian nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển NV2 từ ngày 25/8 đến ngày 15/9.

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT Ngành Khối thi Mã ngành Chỉ tiêu
Đại học chính quy 700
1 Công nghệ thông tin A 101 100
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 102 130
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A 103 120
4 Công nghệ chế tạo máy A 104 150
5 Công nghệ kỹ thuật ôtô A 105 150
6 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A 106 50
Cao đẳng chính quy 400
1 Công nghệ thông tin A C65 50
2 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A C67 50
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A C68 50
4 Công nghệ chế tạo máy A C69 50
5 Công nghệ kỹ thuật ôtô A C70 50
6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A C72 50
7 Công nghệ hàn A C73 50
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A C74 50Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *