Search
23 Tháng năm, 2018, 05:30
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm TP HCM năm nay 2011

Trung tâm luyện thi Đại học và bồi dưỡng văn hóa Thang Long thông báo:

ĐH Sư phạm TP HCM lấy điểm chuẩn NV2 bằng điểm chuẩn NV1 và lấy từ cao xuống thấp.

Ngành Khối Điểm chuẩn VN1 Chỉ tiêu VN2
Sư phạm Toán 19,5
Sư phạm tin 14 90
Công nghệ thông tin 14 110
Sư phạm Vật lý 17
Vật lý học 14 100
Sư phạm Hóa 19,5
Hóa học A, B 14,5; 15,5
Sư phạm sinh học 17,5
Sư phạm Ngữ văn 15,5
Văn học 14 100
Việt Nam học 14 50
Sư phạm Lịch sử 14
Sử – Giáo dục quốc phòng 14 70
Sư phạm Địa lý A,C 13; 14
Quốc tế học 17
Giáo dục chính trị D1, C 13; 14 100
Quản lý giáo dục A + D1; C 13; 14 30
Tâm lý học C, D1 14; 13 30
Giáo dục tiểu học 15,5
Giáo dục mầm non 16
Giáo dục đặc biệt 14 30
Giáo dục thể chất 1,5
Sư phạm tiếng Anh 24,5
Ngôn ngữ Anh 23,5
Sư phạm song ngữ Nga -Anh 18 40
Ngôn ngữ Nga – Anh 18 50
Sư phạm tiếng Pháp 18 30
Ngôn ngữ Pháp 18 30
Sư phạm Trung Quốc 18 30
Ngôn ngữ Trung Quốc 18 50
Ngôn ngữ Nhật 18 60Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *