Search
27 Tháng năm, 2018, 10:00
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Xây dựng năm 2011

ĐH Xây dựng năm nay lấy điểm trúng tuyển khối A là 18 điểm. Đối với thí sinh dự thi khối này, trường sẽ phân ngành từ năm nhất dựa trên nguyện vọng và kết quả thi tuyển. Thí sinh nào không đỗ vào ngành đăng ký thì được chuyển xuống ngành còn chỉ tiêu.

Đối với khối V, điểm trúng tuyển ngành kiến trúc là 24,5, ngành Quy hoạch vùng và đô thị là 17 điểm.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *