Search
22 Tháng năm, 2018, 06:21
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Y Phạm Ngọc Thạch năm 2011

ĐH Y Phạm Ngọc Thạch cũng công bố điểm trúng tuyển cho 2 ngành Bác sĩ đa khoa và điều dưỡng.

Điểm chuẩn ĐH Y Phạm Ngọc Thạch: Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 giữa các đối tượng là 1 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa:

Khu vực 3 2 2 – NT 1 Tổng cộng
Nhóm đối tượng
III 22,0 21,5 21,0 20,5
II 21,0 20,5 20,0 19,5
I 20,0 19,5 19,0 18,5
Tổng cộng 437

Điểm chuẩn ngành cử nhân Điều dưỡng:

Khu vực 3 2 2 – NT 1 Tổng cộng
Nhóm đối tượng
III 18,0 17,5 17,0 16,5
II 17,0 16,5 16,0 15,5
I 16,0 15,5 15,0 14,5
Tổng cộng 82Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *