Search
19 Tháng mười hai, 2018, 12:49
  • :
  • :

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển lấy điểm sàn trúng tuyển NV1 dành cho học sinh phổ thông KV3 ở tất cả các ngành đều là 14. Từ ngày 10/8, trường bắt đầu gửi giấy báo trúng tuyển.

STT Mã Ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
1 401 Kinh tế 14
2 402 Tài chính-Ngân hàng 14
3 501 Chính sách công 14

Ngoài ra, học viện vẫn còn hơn 120 chỉ tiêu NV2 dành cho thí sinh có tổng điểm thi khối A từ 15 trở lên. Ngành Kinh tế bao gồm chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển và Kinh tế đối ngoại. Ngành Chính sách công có chuyên ngành Chính sách công. Học viện sẽ tổ chức cho thí sinh đăng ký phân chuyên ngành sau khi trúng tuyển.

STT Mã Ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 401 Kinh tế 88
2 501 Chính sách công 33
Tổng số 121Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *