Search
20 Tháng năm, 2019, 09:51
  • :
  • :

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố điểm chuẩn đối với cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH) và phía Nam (BVS). Mức chênh lệch giữa hệ có ngân sách và hệ không có ngân sách lên tới 3-6 điểm. Học viện vẫn còn khoảng 600 chỉ tiêu NV2 cho cơ sở phía Bắc và 400 chỉ tiêu NV2 cho cơ sở phía Nam.

Dưới đây là mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3, mỗi khu vực ưu tiên giảm 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên giảm 1 điểm.

Các ngành
đào tạo
Mã ngành Điểm hệ có ngân sách Điểm hệ ngoài ngân sách
Cơ sở phía Bắc
Kỹ thuật Điện tử viễn thông 101 23 17
Kỹ thuật Điện – điện tử 102 20 16
Công nghệ thông tin 104 23 17
Quản trị kinh doanh 401 21 17
Kế toán 402 20 17
Cơ sở phía Nam
Kỹ thuật Điện tử viễn thông 101 18 14
Kỹ thuật Điện – điện tử 102 16 13,5
Công nghệ thông tin 104 17 14
Quản trị kinh doanh 401 17,5 14
Kế toán 402 16 14Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *