Search
17 Tháng bảy, 2018, 05:36
  • :
  • :

Điểm chuẩn Học viện hàng không năm 2011

Điểm chuẩn chi tiết các ngành Học viện hàng không.

Tên ngành Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Điểm trúng tuyển NV1 Số thí sinh trúng tuyển NV1 Ghi chú
1. Trình độ đại học
Quản trị kinh doanh 101 A 450 14.5 184 Không xét nguyên vọng 2
D1 15.5 327
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông 102 A 90 14 48 42 chỉ tiêu xét tuyển NV2. . Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 15đ
Kỹ Thuật Hàng Không (Quản lý hoạt động bay) 103 A 60 17 25 Không xét nguyên vọng 2
D1 18 45
2. Trình độ cao đẳng
Quản trị kinh doanh C65 A 90 10.5 25 24 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 khối A là 11.5đ; khối D1 là 12.5đ
D1 11.5 41
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông C66 A 30 10 9 21 chỉ tiêu xét tuyển NV2. . Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 11đLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *