Search
17 Tháng bảy, 2018, 05:40
  • :
  • :

Điểm chuẩn Học viện hành chính quốc gia năm 2011

Điểm chuẩn Học viện hành chính quốc gia: Tất cả các thí sinh được tuyển vào đều được đào tạo chung cho đến năm thứ 3 mới bắt đầu phân ngành.

Phía Bắc
Khối Điểm chuẩn NV1 Số lượng trúng tuyển Chỉ tiêu NV2 Điểm xét NV2
A 16 96 10 18
C 18.5 597
D1 16 179 10 18
Dự bị đại học và cử tuyển 70
Phía Nam
A 15 84 20 17
C 16 283 19 18
D1 15 46 20 17
Dự bị đại học và cử tuyển 66Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *