Search
23 Tháng năm, 2018, 05:34
  • :
  • :

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2011

Học viện Ngân hàng nếu không đỗ những ngành đăng ký sẽ được chuyển sang ngành khác thiếu chỉ tiêu (điểm thi bằng hoặc hơn điểm chuẩn ngành này). Điểm chuẩn cụ thể cho các ngành như sau:

Ngân hàng: 22,5

Tài chính, Kế toán: 21

Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý: 20,5

Ngôn ngữ tiếng Anh: 20.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *