Search
21 Tháng hai, 2019, 17:17
  • :
  • :

Điểm chuẩn Học viện Tài chính

Học viện Tài chính vừa thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khoá 48, khối A lấy 21 điểm, khối D1 lấy 28 điểm, trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2. So với năm 2009, điểm chuẩn khối A thấp hơn còn điểm chuẩn khối D1 lại cao hơn. Đây là điểm chuẩn áp dụng cho đối tượng dự thi là học sinh phổ thông KV3. Trường nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 18/8.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *