Search
19 Tháng bảy, 2018, 17:13
  • :
  • :

Điểm chuẩn Học viện Y Dược cổ truyền năm 2011

Học viện Y Dược cổ truyền có điểm chuẩn hệ đào tạo chính quy Bác sỹ Y học cổ truyền 6 năm là 18,5 điểm. Hệ cao đằng Điều dưỡng Y học cổ truyền có điểm chuẩn là 11.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *