Search
20 Tháng bảy, 2018, 23:48
  • :
  • :

Điểm chuẩn HV Chính sát Phát triển, Cảnh sát Nhân dân năm 2011

Học viện Cảnh sát Nhân dân lấy điểm chuẩn cao nhất là 23 (khối A). Còn HV Chính sách và Phát triển lấy điểm sàn vào trường là 15.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Cảnh sát Nhân dân thông báo, điểm xét tuyển khóa D37 năm 2011 và thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi ngày 8-22/8.

Khối thi Điểm xét tuyển Ghi chú
A 23
C 21,5
D1 – Ngành 503 20,5
D1 – Ngành 801 25 Khu vực phía Bắc
D1 – Ngành 801 22 Khu vực phía Nam
A 18,5 Gửi Học viện KTQS
A 19 Gửi Học viện Hậu cần

Học viện Chính sách và Phát triển cũng vừa thông báo điểm trúng tuyển NV1 và chỉ tiêu xét tuyển NV2 năm 2011.

Điểm trúng tuyển NV1 theo ngành:

STT Mã ngành Tên ngành Điểm NV1
1 411 Kinh tế 15
2 421 Tài chính – Ngân hàng 16
3 511 Quản lý nhà nước 15

Thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn (15 điểm) vào học viện thì sẽ đăng ký vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu sau khi nhập học.

Thí sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 của học viện là 1 (>= 16 điểm) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường.

Chỉ tiêu xét tuyển NV2:

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 411 Kinh tế 81
2 421 Tài chính ngân hàng 40
3 501 Quản lý nhà nước 29
Tổng cộng 150

Ngành Kinh tế bao gồm 3 chuyên ngành đào tạo: Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển và Kinh tế đối ngoại. Ngành Quản lý nhà nước gồm chuyên ngành đào tạo Chính sách công. Học viện sẽ tổ chức cho thí sinh đăng ký phân chuyên ngành sau khi trúng tuyển.

Học viện xét tuyển theo ngành và điểm sàn vào trường. Những thí sinh đủ điểm sàn nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký ban đầu sẽ được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *