Search
19 Tháng ba, 2019, 20:14
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Nha Trang

Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn, theo đó điểm trúng tuyển các ngành đều bằng sàn. Đồng thời tuyển NV2 ở hầu hết các ngành.

Tại phân hiệu Kiên Giang có 3 ngành đào tạo: Công nghệ chế biến thủy sản, Kế toán, Nuôi trồng thủy sản điểm chuẩn bằng điểm sàn đại học theo khối. Số lượng tuyển mỗi ngành là 80.

Tên ngành học Mã ngành Khối thi Điểm chuẩn NV1 Chỉ tiêu NV2 Điểm xét NV2
Hệ đại học
Nhóm ngành khai thác hàng hải 101 A 13 80 13
Nhóm ngành cơ khí 102 120
Công nghệ cơ điện tử 104 70
Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tử 105 90
Điều khiển tàu biển 106 70
Kỹ thuật tàu thủy 107 120
Công nghê kỹ thuật xây dựng 109 70
Công nghệ thông tin 103 A,D1 80
Hệ thống thông tin kinh tế 108 A, D1 70
Nhóm ngành kinh tế – Quản trị kinh doanh 401 A, D1, D3 200 13/14
Tiếng Anh 751 D1 80 13
Công nghệ kỹ thuật môi trường 110 A, B 13 50/40 13/14
Công nghệ thực phẩm 201 A, B 14 100/40 13/14
Nhóm ngành nuôi trồng thủy sản 301 B 14 120 14
Hệ cao đẳng A, D1, B 11/11/10 Không xétLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *