Search
18 Tháng chín, 2019, 20:47
  • :
  • :

Điểm chuẩn khối trường Công an: Ngành Luật khối C lên tới 30 điểm

Ngày 26/8, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã duyệt điểm chuẩn khối trường công an năm 2015. Theo đó, điểm chuẩn của ngành Luật khối C đối với nữ của Học viện An ninh nhân dân cao nhất lên tới 30 điểm (đã cộng điểm ưu tiên).

Điểm chuẩn ngành Luật khối C đối với nữ vào Học viện An ninh nhân dân đạt kỷ lục lên tới 30 điểm

Qua thống kê của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết, mức điểm chuẩn các trường Công an nhân dân năm nay cao nhất trong hệ thống các trường ĐH trong cả nước, đồng thời cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

(Mức điểm chuẩn dưới đây của các trường đại học khối Công an đã cộng cả mức điểm ưu tiên).

http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/08/26/AAAA.HVANDND-26-8.jpg
 

 

http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/08/26/Hvanndhha28-8.jpg
 

 

* ĐH Cảnh sát nhân dân 

http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/08/26/A26-039634-07043.jpg
 

 

http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/08/26/A-0qw96-w04962-30496.jpg
 

* Học viện Cảnh sát nhân dân

http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/08/26/Ha26-8.249824968246589-.jpg