Search
16 Tháng bảy, 2018, 01:08
  • :
  • :

Điểm chuẩn NV2 của ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) 2011

 So với điểm xét tuyển thông báo trước đây, điểm trúng tuyển NV2 của 2 trường này đều không thay đổi nhiều. Hai trường này cũng không xét them NV3

ĐH Công nghiệp TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2 như sau:

Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển NV2
Bậc ĐH
Công nghệ Kỹ thuật Điện 101 13,5
Công nghệ cơ khí 102 14,0
Công nghệ Nhiệt lạnh 103 13,0
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử 104 13,0
Khoa học Máy tính 105 13,0
Công nghệ Kỹ thuật Ôtô 106 13,0
Công nghệ May 107 13,0
Công nghệ Cơ – Điện tử 108 13,0
Công nghệ Hóa 201 A: 15,0; B: 19,5
Công nghệ Thực phẩm 202 A: 15,0; B: 20,0
Công nghệ Sinh học 203 A: 14,0; B: 19,0
Công nghệ Hóa dầu 204 A: 16,5; B: 21,0
Công nghệ Phân tích 205 A: 14,0; B: 18,5
Công nghệ Môi trường 301 A: 15,0; B: 18,5
Quản trị Kinh doanh 401 A: 17,5; D1: 17,5
Kế toán – Kiểm toán 402 A: 18,5; D1: 18,5
Tài chính – Ngân hàng 403 A: 18,5; D1: 18,5
Kinh doanh Quốc tế 404 A: 17,5; D1: 17,5
Kinh doanh Du lịch 405 A: 16,0; D1: 16,0
Quản trị Marketing 406 A: 14,5; D1: 14,5
Tài chính Doanh nghiệp 407 A: 16,0; D1: 16,0
  C67 11,5
Bậc CĐ
Công nghệ Điện tử C66 A: 11,5
Công nghệ Kỹ thuật Điện C67 A: 12,0
Cơ khí Động lực (Sửa chữa Ôtô) C70 A: 12,0
Công nghệ Môi trường C74 A: 12,0; B: 14,0
Kế toán C76 A: 13,0; D1:12,5
Ngành Quản trị Kinh doanh C77  
– Quản trị Kinh doanh   A: 13,0; D1:13,0
– Kinh doanh Quốc tế   A: 12,0; D1: 12,0
– Kinh doanh Du lịch   A: 11,5; D1: 11,5
– Quản trị Marketing   A: 11,0; D1: 11,0
Tài chính Ngân hàng C78 A: 14,0; D1:13,5
Công nghệ May C81 A: 10,0
Ngoại ngữ (Anh văn) C82 D1: 12,0

 

Tương tự, điểm chuẩn trúng tuyển NV2 vào ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) không thay đổi nhiều so với điểm công bố xét tuyển. Cụ thể:

Ngành Khối Điểm chuẩn NV2
Công nghệ thông tin A 14.5
Khoa học máy tính A 14.5
Điện tử viễn thông A 14.5
Kỹ thuật y sinh A 18
B 17.5
Công nghệ sinh học A 14.5
B 15.5
D1 15.5
Quản lý & phát triển nguồn lợi thủy sản A 14.5
B 14.5
D1 15.5
Công nghệ thực phẩm A 16.5
B 17.5
D1 17.5
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A 15.5
D1 15.5
Kỹ thuật xây dựng A 14.5

Còn với các chương trình liên kết với ĐH nước ngoài, tất cả các ngành đều lấy điểm trúng tuyển bằng điểm sàn ĐH do Bộ GD-ĐT quy định.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *