Search
16 Tháng bảy, 2018, 01:16
  • :
  • :

Điểm chuẩn NV2 ĐH Hàng hải, ĐH Dân lập Phương Đông 2011

 Ngày 16/9, Trường ĐH Hàng hải thông báo điểm xét trúng tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2011 – nguyện vọng 2 đối với thí sinh khu vực 3 như sau:
TT Tên chuyên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển (NV2)
1 Khai thác máy tàu biển 102 13.0
2 Điện tự động tàu thủy 103 13.0
3 Điện tử viễn thông 104 13.0
4 Máy tàu thủy 106 13.0
5 Đóng tàu 108 13.0
6 Công nghệ thông tin 114 14.5

 

· Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm)

Trường ĐH Dân lập Phương Đông cũng đã thông báo điểm trúng tuyển NV2 năm 2011 dành cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:

HỆ ĐẠI HỌC
Ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
Công nghệ thông tin 100 A,D1 13  
Công nghệ Điện tử viễn thông 101 A,D1 13  
Kiến trúc 110 V 22 Môn vẽ >= 5, Hệ số 2
Kỹ thuật công trình xây dựng 111 A 13  
Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử 112 A 13  
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 113 A 13  
KT XD công trình giao thông 115 A 13  
Kinh tế xây dựng 116 A,D 13  
Công nghệ sinh học:
– Công nghệ sinh học nông nghiệp
– Công nghệ sinh học công nghiệp
– Kinh tế công nghệ sinh học
301 A 13  
B 14  
Công nghệ kỹ thuật môi trường:
– Công nghệ kỹ thuật môi trường
– Kinh tế kỹ thuật môi trường
302 A 13  
B 14  
Quản trị doanh nghiệp 401 A 13  
D 13  
Quản trị Du lịch 402 A 13  
C 14  
D 13  
Quản trị Văn phòng 403 A 13  
C 14  
D 13  
Tài chính ngân hàng 410 A 13  
D 13  
Kế toán 411 A 13  
D 13  
Ngôn ngữ Anh 751 D1 13  
Ngôn ngữTrung Quốc 754 D 13  
Ngôn ngữ Nhật 756 D 13  
HỆ CAO ĐẲNG
Ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
Công nghệ thông tin C65 A,D1 10  
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch) C66 A 10  
C 11  
D 10  
Kế toán C67 A,D 10  
Công nghệ KT xây dựng C68 A 10  

 

Ghi chú: + Điểm KV, ƯT được cộng:

– KV2: 0,5; KV2-NT: 1; KV1: 1,5

– ƯT2 : 1 ; ƯT 1 : 2

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *