Search
22 Tháng bảy, 2018, 21:40
  • :
  • :

Điểm chuẩn NV2 ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Ngày 14/9, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm chuẩn NV2. Theo đó, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên xét tuyển NV3 với 850 chỉ tiêu cả ĐH và CĐ và ĐH Văn hóa Hà Nội xét tuyển NV3 hệ Cao đẳng.

 

Điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành của ĐH Sư phạm Hà Nội như sau:

STT Ngành Khối thi Điểm xét tuyển nguyện vọng 2
1 Công tác xã hội C 21,5
D1
2 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp A 16,5
A1
3 Giáo dục Quốc phòng – An ninh A 20
C
4 Sư phạm Triết học A 22
B
C
D1,2,3
5 Toán học A 24
A1
6 Văn học C 23
D1,2,3
7 Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học A,A1 10
B 11

 

Điểm chuẩn NV2 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên:

Hệ Đại học: Điểm ở hầu hết các khối, ngành bằng điểm trúng tuyển NV1 (Khối A, A1: 13,0 điểm; khối D1: 13,5 điểm, khối B: 14,0 điểm);

Riêng các ngành: Công nghệ Môi trường (D510406): Điểm trúng tuyển khối B: 15,0 điểm; Ngành cơ điện tử (D510203): Chuyên ngành công nghệ cơ điện tử, khối A: 14,0 điểm; chuyên ngành Công nghệ cơ điện lạnh và điều hòa không khí, khối A: 13,0 điểm.

Hệ Cao đẳng: Điểm ở tất các các khối, ngành đều bằng điểm trúng tuyển NV1 (Khối A, A1, D1:10,0 điểm)

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2. Thời gian: Từ ngày 10/9/2013 đến 29/9/2013. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2, nhập học vào ngày 30/9/2013.

Đại học (Tổng chỉ tiêu: 500)

STT Tên ngành Khối Chỉ tiêu Mức điểm

nhận hồ sơ ĐKXT

1. Công nghệ thông tin A, A1, D1 30 Khối A, A1, D1: 14,0
2. CNKT điện, điện tử A, A1 25 Khối A, A1: 16,0
3. CN chế tạo máy A, A1 25 Khối A, A1: 14,0
4. CNKT cơ khí A, A1, B 30 Khối A, A1: 14,0
5. CNKT ô tô A, A1 30 Khối A, A1: 14,0
6. Công nghệ May A, A1 25 Khối A, A1: 14,0
7. Sư phạm Kỹ thuật A, A1, B 20 Khối A, A1:13,0; Khối B: 14,0
8. CNKT cơ điện tử
(CN: Cơ điện tử)
20 Khối A, A1: 14,0
9. CNKT cơ điện tử
(CN:Công nghệ cơ điện lạnh và điều hòa không khí)
30 Khối A, A1: 13,0
10. CNKT hóa học A, A1, B 30 Khối A, A1:13,0; Khối B: 14,0
11. CNKT môi trường A, A1, B 35 Khối A, A1:13,0; Khối B: 15,0
12. Quản trị kinh doanh A, A1, D1 60 Khối A, A1: 13,0; D1: 13,5
13. Kế toán A, A1, D1 80 Khối A, A1: 13,0; D1: 13,5
14. Ngôn ngữ Anh D1 60 Khối D1: 13,5

Cao đẳng (chỉ tiêu 350)

Điểm tất cả các khối ngành bằng điểm trúng tuyển NV1; Thí sinh được cấp giấy báo nhập học ngay sau khi đăng ký xét tuyển.

Điểm chuẩn NV2 ĐH Văn hóa Hà Nội:

Điểm trúng tuyển Hệ đại học như sau:

Tên ngành học Mã ngành Điểm chuẩn các ngành năm 2013
– Khoa học thư viện D320202 C : 20.0 D1 : 18.0
– Thông tin học D320201 C : 20.5 D1 : 18.5
– Bảo tàng học D320305 C : 18.5 D1 : 18
– Văn hoá học D220340 C : 22.0 D1 : 19.5
– Văn hóa dân tộc thiểu số D220112
+ Chuyên ngành QLNN về VHDTTS C : 20.0 D1 : 18.0
+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động VHDTTS R : 19.5
– Quản lý văn hóa
+ Chuyên ngành QLNN về Gia đình A220342 C : 21.0 D1 : 19.5
– Việt Nam học
+ Chuyên ngành HD Du lịch QT A220113 D1 : 21.0

Điểm trúng tuyển Hệ cao đẳng như sau:

Tên ngành học Mã ngành Điểm chuẩn các ngành năm 2013
– Khoa học thư viện D320202 C : 13.0 D1 : 11.5
– Quản lý văn hóa D220342 C : 13.0 D1 : 12.0
N1 : 19.0
N3 : 19.0
R : 19.0
– Việt Nam học D220113 C : 13.0 D1 : 11.5

Điểm trúng tuyển hệ Liên thông cao đẳng lên đại học

Tên ngành học Mã ngành Điểm chuẩn các ngành năm 2013
– Quản lý văn hóa D220342 C : 20.5

Lưu ý: Điểm trúng tuyển khối R là điểm đã nhân hệ số 1,5 với môn năng khiếu. Điểm trúng tuyển trên đây áp dụng đối với HSPT, KV3. Các đối tượng ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1.0 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0.5 điểm. Giấy triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và giấy báo điểm của thí sinh không trúng tuyển sẽ được gửi đến Ban tuyển sinh thuộc các Sở GD&ĐT(riêng mã hồ sơ 99: Giấy triệu tập nhập học và giấy báo điểm sẽ được gửi theo địa chỉ thí sinh đã đăng kí )

Hệ Cao đẳng xét nguyện vọng bổ sung lần thứ 2 như sau:

Tên ngành học Mã ngành Khối Chỉ tiêu Điểm tối thiểu nhận hồ sơ
Các ngành đào tạo cao đẳng:
– Khoa học thư viện C320202 C, D1 60 C : 13.0 D1 : 11.5
– Việt Nam học C220113 C, D1 30 C : 13.0 D1 : 11.5

Hồ sơ xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học năm 2013 có dấu đỏ của trường dự thi; 2 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc; Lệ phí xét tuyển: 15.000đ/hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/9/2013 đến hết ngày 4/10/2013.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *