Search
22 Tháng bảy, 2018, 01:08
  • :
  • :

Điểm chuẩn NV2 Học viện Chính sách & Phát triển, ĐH Điện lực

Ngày 12/9, Học viện Chính sách và Phát triển và ĐH Điện lực công bố điểm trúng tuyển NV2. Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 vào HV Chính sách và Phát triển đối với thí sinh phổ thông khu vực 3 là 19,5 điểm. Điểm trúng tuyển của ĐH Điện lực có ngành cao tới 23,5 điểm.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển NV2 năm 2013 vào Học viện như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển NV2

1

D310101

Kinh tế

20,0

2

D340201

Tài chính – Ngân hàng

20,0

3

D310205

Chính sách công

19,5

4

D340101

Quản trị kinh doanh

19,5

4

D340106

Kinh tế quốc tế

21,0

 

Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp cách nhau 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp cách nhau 0,5 điểm.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thời gian nhập học cho thí sinh trúng tuyển NV2 năm 2013 từ 8h30 đến 16h30 Thứ 7, ngày 14/9/2013. Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn (Hướng dẫn làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển NV2), thí sinh thiếu giấy tờ vẫn đến nhập học theo đúng lịch đã thông báo và sẽ bổ sung hồ sơ trước ngày 30/9/2013.

Điểm trúng tuyển NV2 của ĐH Điện lực:

Đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

HỆ ĐẠI HỌC

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Điểm NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật

điện, điện tử với

các chuyên ngành:

D510301

     
  Hệ thống điện  

D11

23.5

23.5

 
  Điện công nghiệp

và dân dụng

 

D12

21.0

21.0

 
  Nhiệt điện  

D13

19.5

19.5

 
  Điện lạnh  

D14

19.0

19.0

 
  Xây dựng công trình điện  

D15

21.0

21.0

 
  Điện hạt nhân  

D16

21.0

21.0

 

2

Quản lý công nghiệp

với các chuyên ngành

D510601

       
  Quản lý năng lượng  

D21

21.0

21.0

 
  Quản lý môi trường

công nghiệp và

đô thị

 

D22

19.0

19.0

 

3

Công nghệ thông tin

với các chuyên

ngành

D480201

       
  Công nghệ phần mềm  

D31

21.0

21.0

 
  Thương mại điện tử  

D32

19.0

19.0

 

4

Công nghệ kỹ thuật

điều khiển và tự

động hóa

D510303

 

22.0

22.0

 

5

Công nghệ kĩ thuật

điện tử truyền thông

với các chuyên

ngành: Điện tử viễn

thông, Kỹ thuật điện

tử

D510302

 

19.5

19.5

 

6

Công nghệ kĩ thuật

cơ khí

D510201

 

20.0

20.0

 

7

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

D510203

 

20.5

20.5

 

8

Quản trị kinh doanh

với các chuyên ngành:

D340101

       
  Quản trị doanh nghiệp  

D81

19.0

19.0

19.0

  Quản trị du lịch

khách sạn

 

D82

19.0

19.0

19.0

9

Tài chính ngân hàng

D340201

 

20.0

20.0

20.0

10

Kế toán

D340301

 

21.0

21.0

21.0

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Điểm NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật

điện, điện tử với

các chuyên ngành:

C510301

       
  Hệ thống điện  

C11

11.0

11.0

 
  Điện công nghiệp và

dân dụng

 

C12

10.5

10.5

 
  Nhiệt điện  

C13

10.0

10.0

 
  Điện lạnh  

C14

10.0

10.0

 
  Xây dựng công trình

điện

 

C15

10.0

10.0

 

2

Quản lý công nghiệp

với các chuyên ngành

C510601

       
  Quản lý năng lượng  

C21

10.5

10.5

 
  Quản lý môi trường

công nghiệp và đô

thị

 

C22

10.0

10.0

 

3

Công nghệ thông tin

với các chuyên ngành

C480201

       
  Công nghệ phần mềm  

C31

10.0

10.0

 
  Thương mại điện tử  

C32

10.0

10.0

 

4

Công nghệ kỹ thuật

điều khiển và tự

động hóa

C510303

 

10.5

10.5

 

5

Công nghệ kĩ thuật

điện tử truyền thông

với các chuyên ngành:

Điện tử viễn thông,

Kỹ thuật điện tử

C510302

 

10.0

10.0

 

6

Công nghệ kĩ thuật

cơ khí

C510201

 

10.0

10.0

 

7

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

C510203

 

10.0

10.0

 

8

Quản trị kinh doanh

với các chuyên ngành:

C340101

       
  Quản trị doanh nghiệp  

C81

10.0

10.0

10.0

  Quản trị du lịch

khách sạn

 

C82

10.0

10.0

10.0

9

Tài chính ngân hàng

C340201

 

10.0

10.0

10.0

10

Kế toán

C340301

 

10.0

10.0

10.0

 

Ghi chú:

1. Nhập học hệ Đại học NV2: từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 19/9/2013 tại Cơ sở 1 trường ĐH Điện lực, số 235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

2. Nhập học hệ Cao đẳng NV2: từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 21/9/2013 tại Cơ sở 1 trường ĐH Điện lực, số 235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.

3. Đến 30/9/2013 hết hạn nhập học NV2.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *