Search
16 Tháng bảy, 2018, 01:17
  • :
  • :

Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 của ĐH Tôn Đức Thắng 2011

 Hôm nay, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2 của 23 ngành hệ ĐH và 8 ngành hệ CĐ. Trường nhận được tổng cộng gần 4.400 hồ sơ đăng ký xét tuyển trong khi chỉ tiêu là 1.705 (hệ ĐH là 1.220 chỉ tiêu).

Dưới đây là điểm chuẩn NV2 cụ thể của từng ngành dành cho đối tượng HSPT – KV3 như sau:

Bậc đại học:

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
101 Khoa học máy tính 14 A, D1
102 Toán ứng dụng 13 A
103 Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển) 13 A
104 Bảo hộ lao động 14 A ; 16 B
105 Kỹ thuật công trình xây dựng 16 A
106 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14,5 A
107 Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường) 14 ; 16,5 B
108 Qui hoạch vùng và đô thị 14 A ; 15 V
201 Kỹ thuật hóa học 14 A ; 17 B
300 Khoa học môi trường 16 A ; 17,5 B
301 Công nghệ sinh học 16 A ; 18,5 B
401 Tài chính ngân hàng 18 A, D1
402 Kế toán 16,5 A, D1
Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
403 Quản trị kinh doanh 16 A, D1
404 QTKD quốc tế 16 A, D1
405 QTKD nhà hàng-KS 16 A ; 16,5 D1
406 Quan hệ lao động 13 A, D1
501 Xã hội học 13 A ; 14 C; 13 D1
502 Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn Du Lịch) 13 A ; 14 C; 13 D1
701 Ngôn ngữ Anh 16D1
Ngôn ngữ Trung quốc, gồm các chuyên ngành
704 Tiếng Trung Quốc 14 D1, D4
707 Trung – Anh 15 D1, D4
800 Thiết kế công nghiệp 18,5 H

2 môn năng khiếu ≥ 5,0 điểm

 

Bậc cao đẳng:

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
C64 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 10 A
C65 Tin học ứng dụng 11,5 A ; 12 D1
C66 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10,5 A
C67 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 12,5 A
C69 Kế toán 12,5 A ; 13 D1
C70 Quản trị kinh doanh 13 A, D1
C71 Tài chính ngân hàng 13,5 A, D1
C72 Tiếng Anh 12,5 D1

 nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *