Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:31
  • :
  • :

Điểm chuẩn vào các trường Công an: Ngành cao nhất là 27,5 điểm

Chiều ngày 12/8, các trường ĐH công an đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2013. So với năm trước, năm nay điểm chuẩn khối các trường công an tăng mạnh.

Học viện An ninh Nhân dân

Ngành Nghiệp vụ An ninh:

 

Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 27,0 điểm

Khối A1: Nam – 22,0 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Khối C: Nam – 22,0 điểm, Nữ – 26,5 điểm.

Khối D1: Nam – 21,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

 

Ngành Luật:

 

Khối A: Nam – 24,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Khối C: Nam – 23,0 điểm, Nữ – 25,5 điểm.

Khối D1: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

 

Ngành Công nghệ thông tin:

 

Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 26,5 điểm.

Khối A1: Nam – 21,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

 

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước:

 

Khối C: Nam – 23,0 điểm, Nữ – 27,0 điểm.

Khối D1: Nam – 22,0 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

 

Ngành Ngôn ngữ Anh:

 

Khối D1: Nam – 23,5 điểm, Nữ – 33,0 điểm.

 

Ngôn ngữ Trung:

Khối D1: Nam – 25,0 điểm, Nữ – 30,0 điểm.

 

 

Học viện Cảnh sát nhân dân:

 

Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

 

Khối A: Nam – 26,5 điểm, Nữ – 27,5 điểm.

Khối A1: Nam – 21,0 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

Khối C: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Khối D1: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

 

Ngành Ngôn ngữ Anh:

 

Khối D1: Nam – 23,0 điểm, Nữ – 30,0 điểm.

 

Đại học An ninh Nhân dân:

 

Ngành Nghiệp vụ An ninh:

 

Khối A: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

Khối A1: Nam – 20,5 điểm, Nữ – 24,0 điểm.

Khối C: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

Khối D1: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 23,5 điểm.

 

Đại học Cảnh sát Nhân dân:

 

Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

 

Khối A: Nam – 24,0 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Khối A1: Nam – 22,0 điểm, Nữ – 24,0 điểm.

Khối C: Nam – 21,0 điểm, Nữ – 24,0 điểm.

Khối D1: Nam – 21,5 điểm, Nữ – 24,0 điểm.

 

ĐH Phòng cháy chữa cháy:

 

Phía Bắc, khối A: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

Phía Nam khối A: Nam – 20,5 điểm, Nữ – 22,5 điểm.

ĐH Kỹ thuật hậu cần CAND:

 

Phía Bắc: khối A, Nam – 22,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm. Khối A1, Nam – 19,0 điểm, Nữ – 22,5 điểm.

Phía Nam: khối A: Nam -18,5 điểm, Nữ – 22,5 điểm, Khối A1, Nam – 15,0 điểm, Nữ – 21,5 điểm.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *