Search
20 Tháng bảy, 2018, 08:39
  • :
  • :

Điểm chuẩn vào CĐ Công nghiệp Thái Nguyên, Phúc Yên năm 2011

Điểm chuẩn vào CĐ Công nghiệp Thái Nguyên bằng điểm sàn của bộ dành cho cao đẳng. Khối A, D 10 điểm:

ĐỐI TƯỢNG Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
HSPT 10.0 9.5 9.0 8.5
Nhóm ưu tiên 2 9.0 8.5 8.0 7.5
Nhóm ưu tiên 1 8.0 7.5 7.0 6.5

Ngoài ra, trường còn có 500 chỉ tiêu cho NV2. Cụ thể:

TT Tên ngành Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Nguồn tuyển
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 01 A 100 Thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ đạt từ 10 điểm trở lên
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02 A 100
3 Kế toán 03 A, D 100
4 Tin học ứng dụng 04 A 70
5 Công nghệ hàn 05 A 60
6 Quản trị doanh nghiệp 06 A, D 70
Tổng cộng 500

Công nghiệp Phúc Yên có điểm chuẩn các ngành tương đương điểm sàn. Riêng Kế toán và Tài chính Ngân hàng lấy cao hơn là 11,5. Chi tiết như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Tin học ứng dụng 1 10
2 Công nghệ kỹ thuật Điện 2 10
3 Công nghệ kỹ thuật Điện tử 3 10
4 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 4 10
5 Công nghệ Kỹ thuật Trắc địa 5 10
6 Công nghệ kỹ thuật Mỏ 6 10
7 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 7 10
8 Kế toán 8 11.5
9 Truyền thông và Mạng máy tính 9 10
10 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Viễn thông 10 10
11 Công nghệ kỹ thuật Địa chất 11 10
12 Công nghệ Kỹ thuật điều khiển vàTự động 12 10
13 Tài chính Ngân hàng 13 11.5
14 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 14 10Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *