Search
23 Tháng bảy, 2018, 05:45
  • :
  • :

Điểm trúng tuyển ĐH Giáo Dục, Kiến trúc Đà Nẵng năm 2011

ĐH Giáo dục năm nay lấy điểm chuẩn khối A từ 17-18 điểm (theo từng ngành), khối B 20 điểm, khối C và D 17 điểm. ĐH Kiến trúc có điểm chuẩn khối A, D bằng điểm sàn của Bộ.

Ngoài Nv1, ĐH Giáo dục còn dành 85 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2 các ngành: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Sinh học. Chi

TT Tr­ường ĐH Giáo dục QHS Chỉ tiêu 300 Khối thi Điểm NV1 Chỉ tiêu NV2

85

Mức điểm nhận HS ĐKXT NV2
1 Sư­ phạm toán học 111 50 A 18.0
2 Sư­ phạm vật lý 113 50 A 17.0 10 17.0
3 S­ư phạm hóa học 207 50 A 18.0
4 Sư­ phạm sinh học 304 50 A 17.0 15 17.0
B 20.0
5 Sư­ phạm ngữ văn 611 50 C 17.0 40 17.0
D1,2,3,4 17.0 20 17.0
6 S­ư phạm lịch sử 613 50 C 17.0
D1,2,3,4 17.0
Tổng 5,500 1,136

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng lấy điểm chuẩn bằng sàn của Bộ cả hệ đại học và cao đẳng. Chi tiết như sau:

*Hệ đại học:

*Hệ cao đẳng và điểm xét tuyển NV2:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *