Search
21 Tháng bảy, 2018, 00:00
  • :
  • :

Điểm trúng tuyển ĐH Hoa Sen, CĐ Sư phạm Lào Cai, Tuyên Quang năm 2011

ĐH Hoa Sen lấy đầu vào từ 13, CĐ Sư phạm Lào Cai từ 10 điểm. Riêng CĐ Sư phạm Tuyên Quang xét tuyển từ 10, 11 điểm.

Chi tiết điểm trúng tuyển vào ĐH Hoa Sen như sau:

Điểm chuẩn NV1:

Điểm chuẩn vào Cao đẳng:

Điểm xét tuyển NV2:

Điểm xét tuyển cao đẳng:

CĐ Sư phạm Lào Cai cũng thông báo điểm chuẩn vào trường cho khối D1. Cụ thể:

– Ngành CĐ tiếng Anh: 13 điểm

– Ngành CĐ tiếng Trung Quốc: 10 điểm

CĐ Sư phạm Tuyên Quang xét tuyển với mức điểm cho từng khối như sau:

1. Khối: A, D1,2,3,4,5,6

Đối tượng KV3 KV2 KV2-NT KV1
Không ưu tiên 10,0 9,5 9,0 8,5
Ưu tiên 2 9,0 8,5 8,0 7,5
Ưu tiên 1 8,0 7,5 7,0 6,5

2. Khối: B, C, T, M

Đối tượng KV3 KV2 KV2-NT KV1
Không ưu tiên 11,0 10,5 10,0 9,5
Ưu tiên 2 10,0 9,5 9,0 8,5
Ưu tiên 1 9,0 8,5 8,0 7,5Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *