Search
23 Tháng bảy, 2018, 05:59
  • :
  • :

Điểm trúng tuyển ĐH Y, CĐ Sư phạm Hà Nội năm 2011

Năm nay ĐH Y lấy cao nhất 25,5 điểm vào ngành bác sĩ đa khoa, còn CĐ Sư phạm Hà Nội là 22 điểm vào Sư phạm Toán.

Với chỉ tiêu 1.000 em cho 7 ngành đào tạo, ĐH Y lấy điểm trúng tuyển dao động từ 20 đến 25,5. Ngoài ra, trường sẽ tuyển thêm nguyện vọng 3 cho các chuyên ngành còn thiếu sau khi đã gọi xong các thí sinh trúng tuyển Nguyện vọng 1 (vào cuối tháng 8).

Chi tiết điểm chuẩn như sau:

Mã ngành đào tạo
Ngành đào tạo Điểm chuẩn nguyện vọng 1
301 Bác sĩ đa khoa 25,5
303 Bác sĩ Y học cổ truyền 23,0
304 Bác sỹ Răng Hàm Mặt 25,5
305 Bác sỹ Y học dự phòng 22,0
306 Cử nhân Điều dưỡng 20,5
307 Cử nhân Kỹ thuật Y học 22,0
308 Cử nhân Y tế công cộng 20,0

CĐ Sư phạm Hà Nội sau một năm xét tuyển đã tổ chức thi tuyển trở lại với hy vọng chất lượng đầu vào sẽ được nâng cao hơn. Điểm chuẩn vào trường được đánh giá là khá cao trong số các trường cao đẳng. Điểm vào ngành cao nhất lên tới 22, tiếp theo là 19, 18,5 (chưa nhân hệ số).

Cụ thể từng ngành:

Ngành 01, SP Toán (khối A): 22.00 Ngành 12, SP Âm nhạc (khối N): 12.00
Ngành 02, SP Tin (khối A): 12.00 Ngành 13, SP Vật lý (khối A): 18.00
Ngành 03, SP Hoá (khối A): 19.00 Ngành 14, GD Mầm non (khối M): 20.50*
Ngành 03, SP Hoá (khối B): 17.00 Ngành 15, SP Kỹ thuật (khối A): 18.00
Ngành 04, SP Sinh (khối B): 12.00 Ngành 15, SP Kỹ thuật (khối B): 19.00
Ngành 05, SP Địa lý (khối A): 15.00 Ngành 20, Tiếng Anh (khối D1): 19.50*
Ngành 05, SP Địa lý (khối C): 16.00 Ngành 21, Việt Nam học (khối C, D1): 12.00
Ngành 06, SP Ngữ văn (khối C): 17.00 Ngành 22, Công nghệ thông tin (khối A): 10.00
Ngành 07, SP Lịch sử (khối C): 13.50 Ngành 23, Khoa học Thư viện (khối A, D1): 10.00
Ngành 08, SP tiếng Anh (khối D1): 22.00* Ngành 23, Khoa học Thư viện (khối C): 11.00
Ngành 09, GD Tiểu học (khối D1): 18.50 Ngành 24, Tiếng Trung Quốc (khối D1): 13.00
Ngành 10, GD Thể chất (khối T): 13.50* Ngành 25, Công tác xã hội (khối A, D1): 10.00
Ngành 11, SP Mỹ thuật (khối H): 15.00 Ngành 25, Công tác xã hội (khối C): 11.00Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *