Search
22 Tháng bảy, 2018, 06:59
  • :
  • :

Điểm trúng tuyển NV2 của ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM 2011

 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM vừa công bố điểm chuẩn NV2 của các ngành vào trường. So với điểm sàn xét tuyển ban đầu, thì số điểm này không thay đổi.

Mặc dù chỉ tiêu tuyển NV2 của trường lên đến 540 trong khi đó tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển là 199. Tuy thiếu chỉ tiêu nhưng trường vẫn không tuyển thêm NV3 để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Dưới đây là điểm trúng tuyển NV2 của các ngành theo khối. Điểm này dành cho đối tượng HSPT – KV3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

Ngành 
đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối

Điểm chuẩn NV2

Lịch sử

604

80

C

15.0

D1

15.0

Nhân học

606

40

C

15.0

D1

15.0

  Triết học

607

40

C

16.0

D1

16.0

Xã hội học

609

70

C

15.0

D1

15.0

Thư viện thông tin

610

60

C

15.0

D1

15.0

Giáo dục

612

60

C

15.0

D1

15.0

Lưu trữ học

613

40

C

15.0

D1

15.0

Đô thị học

617

40

A

15.0

D1

15.0

  Du lịch

618

40

C

17.5

D1

17.5

Ngữ văn Đức

705

40

D1

16.0

Ngữ văn Tây Ban Nha

707

30

D1

16.0

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *