Search
17 Tháng bảy, 2018, 05:48
  • :
  • :

Điểm trúng tuyển Viện ĐH Mở, Kinh doanh Công nghệ năm 2011

Năm nay Viện ĐH Mở Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 13 tùy theo ngành. Trường còn 650 chỉ tiêu cho NV2. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng có điểm chuẩn tương tự.

Chi tiết điểm chuẩn Viện ĐH Mở:

Trường còn 650 chỉ tiêu cho NV2 đại học. Nguyên tắc xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ. Cụ thể vào các ngành như sau:

Ngoài ra, Viện ĐH Mở Hà Nội cũng xét tuyển 540 chỉ tiêu vào cao đẳng. Riêng mã C73 và C74 dự thi khối H vào trường đạt từ 26 điểm trở lên. Chi tiết:

ĐH Kinh doanh và Công nghệ có điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm kể cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực là 13 điểm trở lên (đối với khối A, D1 và khối V), 14 điểm trở lên với khối C.

Đối với hệ cao đẳng, trường lấy kết quả thi đại học để xét tuyển hệ và lấy diểm chuẩn như sau:

– Các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Kỹ thuật công trình xây dựng, Thương mại, Tiếng Anh, Tiếng Trung từ 10 điểm trở lên.

– Các ngành còn lại từ 12 điểm trở lên.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2, đối với Khối A, D1 và khối V là từ 13 điểm trở lên, khối C từ 14 điểm trở lên. Ưu tiên cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Kỹ thuật công trình xây dựng, Thương mại, Tiếng Anh, Tiếng Trung.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *