Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:46
  • :
  • :

Đình chỉ 8 giám thị vì để TS mang “phao” vào phòng thi

(Luyện thi Thăng Long) – Ngay trong buổi thi đầu tiên, Nghệ An đã đình chỉ 4 thí sinh vì mang tài liệu vào phòng thi. Cùng với đó, 8 giám thị cũng đã bị đình chỉ nhiệm vụ coi thi.

Đình chỉ 4 thí sinh và 8 giám thị trong môn thi đầu tiên
Thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn tại Hội đồng coi thi Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên)

Sáng ngày 2/6, trong buổi thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, tại Hội đồng coi thi Trường THPT Tương Dương (Nghệ An), các thanh tra đã phát hiện có 4 thí sinh (tại 4 phòng thi khác nhau) mang tài liệu vào phòng thi. Ngay lập tức, đoàn thanh tra đã lập biên bản đình chỉ thi đối với 4 thí sinh vi phạm quy chế thi này. Đoàn thanh tra cũng lập biên bản và đình chỉ nhiệm vụ 8 giám thị coi thi vì để cho thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. 

Ban Chỉ đạo thi của tỉnh Nghệ An đã quyết định điều động 8 giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục của huyện Con Cuông và huyện Anh Sơn lên thay thế các giáo viên bị đình chỉ nhiệm vụ. 8 giáo viên này lên đường ngay và có mặt tại Hội đồng thi Trường THPT Tương Dương để thực hiện nhiệm vụ đột xuất vào buổi thi chiều 2/6.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, khối THPT có 39.057 thí sinh dự thi trên tổng số 39.107 thí sinh đăng ký. Trong đó, có 22 thí sinh vắng mặt không có lý do, 12 thí sinh vắng mặt vì lý do sức khỏe, 3 thí sinh bị tai nạn giao thông trước khi thi, 1 thí sinh đến muộn sau thời gian phát đề thi và 12 thí sinh vắng mặt vì lý do khác.

Ở Khối Giáo dục thường xuyên có 3.116 thí sinh tham dự trên tổng số 3.126 thí sinh đăng ký. Cả 10 thí sinh này đều vắng mặt không có lý do.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *