Search
21 Tháng bảy, 2018, 07:52
  • :
  • :

Dự kiến điểm chuẩn NV2 vào ĐH Đà Nẵng 2011

Ngày 16/9, ĐH Đà Nẵng đã có thông tin số lượng hồ sơ và điểm thi của thí sinh đăng ký NV2 vào các ngành học của các trường thành viên.
Phân tích dựa trên số lượng hồ sơ và điểm thi của thí sinh, dự kiến điểm trúng tuyển NV2 vào từng ngành cụ thể của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng như sau:

Trường/ngành

Khối thi

Dự kiến điểm trúng tuyển NV2

Ghi chú

Cao đẳng Công nghệ

 

 

 

CNKT Điện tử – Viễn thông

A

12.50

 

CNKT Công trình xây dựng

A

13.00

 

CNKT Công trình giao thông

A

12.50

 

CNKT Môi trường

A; B

12.50; 13.00

 

Các ngành còn lại

A

12.00

 

Các ngành còn lại

B

13.00

 

Cao đẳng công nghệ thông tin

A, D1, V

 

 

Công nghệ thông tin

 

10.50

 

Các ngành còn lại

 

10.00

 

Phân hiệu Kon Tum

 

 

 

Bậc đại học:

 

 

 

– Tất cả các ngành:

 

13.00

 

Bậc cao đẳng:

 

 

 

– Tất cả các ngành:

 

10.00

 

Đại học ngoại ngữ

 

 

Điểm thi môn ngoại ngữ nhân hệ số 2

SP tiếng Pháp

D1, D3

16.00

 

SP tiếng Trung

D1, D4

17.00

 

Cử nhân tiếng Nga

D1, D2

C

15.50

14.00

 

Ngôn ngữ Pháp du lịch

D1, D3

16.00

 

Ngôn ngữ Thái Lan

D1

15.50

 

Quốc tế học

D1

17.00

 

Đại học Sư phạm

 

 

Điểm các môn thi trùng tên ngành nhân hệ số 2

Toán ứng dụng

A

18.50

 

Cử nhân CN thông tin

A

14.00

 

Sư phạm tin

A

13.00

 

Cử nhân vật lý

A

19.00

 

Cử nhân hoá học

A

19.50

 

Cử nhân hoá dược

A

20.00

 

Khoa học quản lý môi trường

A

14.00

 

Sư phạm GD chính trị

C

14.00

 

Sư phạm lịch sử

C

16.00

 

Cử nhân văn học

C

16.00

 

Cử nhân tâm lý học

C

14.00

 

Cử nhân địa lý

C

16.50

 

Việt nam học

C

14.00

 

Văn hoá học

C

14.00

 

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *