Search
15 Tháng tám, 2018, 08:05
  • :
  • :

Dự kiến sửa đổi chính sách ưu tiên tuyển sinh

Vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014. Theo dự thảo này, có nhiều sửa đổi, bổ sung liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.


Sửa đổi ưu tiên theo đối tượng

Dự kiến, nhóm ưu tiên theo đối tượng kỳ tuyển sinh 2014 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Nhóm ưu tiên 1 gồm các đối tượng: Công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh;

Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo luật định (nếu ở khu vực 1 chỉ cần 12 tháng);

Con liệt sĩ; con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học;

Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của AHLLVT, con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 hoặc con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.

Nhóm ưu tiên 2 gồm các đối tượng:

Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1; Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên dự thi vào ngành Quân sự cơ sở;

Công dân Việt Nam là người DTTS ở ngoài khu vực đã quy định thuộc nhóm ưu tiên 1;

Ngưới khuyết tật nặng;

Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81% và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy;

Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hoặc TW Đoàn;

Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên hi vào các ngành y, dược.

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày kỳ quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng 1 diện ưu tiên cao nhất.

Bổ sung đối tượng được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ

Dự thảo bổ sung đối tượng được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ. Theo đó, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành hoặc gần ngành của môn thí sinh đoạt giải; thí sinh đoạt khuyến khích trong hội thi này được tuyển thẳng vào học CĐ.

Về ưu tiên theo khu vực, dự thảo sửa đổi, bổ sung khu vực 1, gồm: Các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) theo quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg; Quyết định số 447/QĐ-UBDT.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *