Search
22 Tháng bảy, 2018, 00:50
  • :
  • :

Giáo viên được nhận 70% tiền dạy thêm

Tiền học thêm tại Hà Nội được dùng để chi trả cho giáo viên giảng dạy 70%, công tác quản lý dạy thêm của trường 15% và điện, nước, vệ sinh 15%..

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm thuộc hệ THPT. Hệ THCS do UBND huyện ủy quyền cho trưởng phòng giáo dục quyết định.

Mức tiền học thêm do nhà trường thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh dựa trên tình hình thực tế ở địa phương. Nhà trường sẽ tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán thông qua bộ phận tài vụ của trường, giáo viên giảng dạy không trực tiếp thu, chi.

[Caption]
Tiền học thêm được dùng để chi giáo viên là chủ yấu. Ảnh: Hoàng Thùy

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng dịnh, việc phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm nhà trường, không thu tiền của học sinh. Hoạt động trông giữ xe ngoài giờ, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống không coi là dạy thêm học thêm.

Theo quy định mới về dạy thêm, học thêm được Bộ GD&ĐT công bố giữa năm 2012, việc tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa bị cấm, không dạy thêm đối với học sinh được học 2 buổi một ngày, học sinh tiểu học (trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống).

Sau giờ lên lớp, giáo viên không được dạy thêm cho học sinh mình đang giảng dạy chính khóa (trừ khi có sự đồng ý của hiệu trưởng). Ai có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký, trong đó cam kết hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ giảng dạy ở trường, thực hiện nghiêm các quy định dạy thêm, học thêm.

Còn phụ huynh muốn cho con học thêm các môn cho phép phải viết đơn xin học. Hiệu trưởng sau khi tiếp nhận đơn phải phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học. Các lớp học thêm phải đảm bảo học lực của học sinh tương đương nhau.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *