Category: Thầy Nguyễn Hoàng Kim

Thầy Nguyễn Hoàng Kim

Là một nhà giáo kỳ cựu trong lĩnh vực Vật Lý, nhiều năm đào tạo đội tuyển học sinh giỏi Lý cấp quốc...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long