Search
21 Tháng hai, 2019, 17:15
  • :
  • :

Gợi ý đáp án môn Địa lý THPT quốc gia

Đúng như dự đoán của nhiều thí sinh, Đề thi môn Địa lý THPT quốc gia có câu hỏi liên quan đến biển đảo. Nhiều thí sinh phấn khởi ra khỏi phòng thi vì làm được bài. Dưới đây là gợi ý đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2015.

Dưới đây là Đề thi môn Địa lý THPT quốc gia 2015:

Normal

Gợi ý đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2015 :

Câu 1(2,0 điểm).

1. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

1. Đặc điểm của sông ngòi nước ta:

Đặc điểm nổi trội nhất của sông ngòi nước ta đó là: nhiều sông (mạng lưới sông ngòi dày đặc); sông nhiều nước, giàu phù sa và chế độ nước thì theo nhịp điệu của mùa.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc được thể hiện qua số lượng con sông có chiều dài trên 10 km là 2360 con sông; dọc theo bờ biển trung bình cứ 20 km lại gặp một cửa sông.

Nhiều nước và giàu phù sa: tổng lượng nước 839 tỉ m3/năm (60% là lượng nước ta ngoài lãnh thổ); tổng lượng phù sa hàng năm của tất cả sông ngòi nước ta khoảng 200 triệu tấn.

Chế độ nước sông theo sát nhịp địa mùa: mùa lũ của sông cũng tương ứng mùa mưa của khí hậu và mùa kiệt tương ứng với mùa khô. Chế độ khí hậu thất thường cũng làm cho chế độ nước sông thất thường.

2. Đặc điểm nguồn lao động của nước ta

Số lượng:

  • Nguồn lao động rất dồi dào: 42,53 triệu người, chiếm 51,2% dân số (năm 2005)
  • Trung bình mỗi năm số lao động lại tăng thêm khoảng trên 1 triệu người.

– Chất lượng lao động đang ngày càng được nâng lên. Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống dân tộc được tích lũy qua nhiều thế hệ.

– Tuy nhiên nguồn lao động nước ta có một số hạn chế đang tồn tại:

  • Số lượng lao động chưa qua đào tạo vẫn còn chiếm tỉ lệ cao, 75% năm 2005.
  • Lực lượng lao động có trình độ cao còn mỏng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế đất nước. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo mới đạt 25% năm 2005.

Câu 2 (2,0 điểm)

1. Các tỉnh của nước ta có đường biên giới trên đất liền chung với Trung Quốc

Các tỉnh có đường biên giới với TQ: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh

2. Các trung tâm công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Qui Nhơn.

Các trung tâm công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Câu 3 (3,0 điểm)

1. Vẽ biểu đồ

2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành trồng cây công nghiệp từ biểu đồ đã vẽ và giải thích

Câu 4 (3,0 điểm)

a. Thế mạnh tự nhiên để phát triển công nghiệp khai thác than và dầu khí

b. Giải thích

* Chứng minh

* Giải thích