Search
20 Tháng bảy, 2019, 02:23
  • :
  • :

Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia

Gần 480.000 thí sinh vừa thi xong môn Vật lý, theo nhận định của giáo viên, đề có tính phân loại cao, có 50 % câu hỏi thuộc các vấn đề cơ bản, học sinh trung bình có thể kiếm được 4 – 5 điểm, rơi vào yêu cầu mức nhận biết và thông hiểu. Tuy nhiên, để đạt điểm cao học sinh phải hiểu rõ bản chất vật lí các hiện tượng mới có thể đạt điểm cao.

1_VESZ

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Vật lý Mã đề 274 kỳ thi THPT quốc gia 2015:

 

 

 

 

 

1.B 2.C 3.C 4.B 5.B 6.D
7.C 8.B 9.D 10.C 11.B 12.D
13.C 14.B 15.A 16.A 17.D 18.D
19.A 20.D 21.B 22.A 23.D 24. B
25.D 26.A 27.A 28.C 29.A 30.C
31.D 32.A 33.C 34.C 35.C 36.A
37.C 38.A 39.A 40.D 41.A 42.C
43.B 44.A 45.C 46. A 47.D 48.B
49. B 50.B