Search
19 Tháng tám, 2018, 02:53
  • :
  • :

Gợi ý giải môn Toán TS vào lớp 10 ở Hà Nội 2012

(Luyện thi Thăng Long)-Vẫn cấu trúc đề 5 câu như các năm nhưng có tính phân loại tốt. Học sinh trung bình có thể đạt được 5-6 điểm và số lượng điểm 10 không nhiều.

Nguyễn Cao Cường
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *