Search
23 Tháng bảy, 2018, 06:05
  • :
  • :

Hà Nội cải tạo, xây mới 724 trường mầm non

(Luyện thi Thăng Long) – Thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu cải tạo và xây mới hơn 700 trường mầm non, trong đó có 500 trường công lập, 224 trường ngoài công lập. Quy mô trường không quá 20 nhóm lớp/trường; số trẻ trung bình từ 30 – 35 trẻ/lớp.

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, chuẩn hóa… góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.
Thiếu trường, thiếu lớp khiến người Hà Nội phải xếp hàng đăng đơn cho con đi học.

Thiếu trường, thiếu lớp khiến người Hà Nội phải xếp hàng đăng đơn cho con đi học.

Đối với giáo dục mầm non, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học đến năm 2015, số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đi học đạt ít nhất 35%, trẻ mẫu giáo đạt 90%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%; đến năm 2020, trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt trên 60%, mẫu giáo đạt 95% và duy trì 100% trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo.

Mỗi xã, phường, thị trấn, khu đô thị mới có ít nhất 1 trường mầm non công lập. Quy mô trường không quá 20 nhóm lớp/trường. Số trẻ trung bình từ 30 đến 35 trẻ/nhóm lớp. Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh khu vực nội thành là 8m2, ngoại thành là 12m2. Đối với trường xây mới thực hiện theo tiêu chuẩn xây dựng tối thiểu là 15m2.

Hà Nội cho biết, toàn thành phố cần cải tạo và xây mới 724 trường mầm non giai đoạn 2011 – 2030, trong đó trường công lập 500 trường, ngoài công lập 224 trường. Cụ thể, giai đoạn 2011 – 2020 xây mới, cải tạo 300 trường công, 102 trường ngoài công lập; giai đoạn 2021 – 2030 là 200 trường công và 122 trường ngoài công lập.

Giáo dục tiểu học, Hà Nội phấn đấu đến năm 2015 cơ bản các trường học được xây dựng kiên cố hóa, hiện đại hóa. Mỗi xã, phường, thị trấn, khu đô thị mới có ít nhất 1 trường tiểu học công lập. Quy mô mỗi trường không quá 30 lớp và trung bình 30 học sinh/lớp. Diện tích tối tiểu cho 1 học sinh khu vực nội thành là 6m2, ngoại thành 10m2; đối với trường xây mới thực hiện theo tiêu chuẩn xây dựng tối thiểu 15m2/học sinh.

Toàn thành phố sẽ cải tạo và xây mới 234 trường tiểu học giai đoạn 2011 – 2030, trong đó giai đoạn 2011 – 2020 là 114 trường (công lập là 74 trường, ngoài công lập 40 trường); giai đoạn 2021 – 2030 là 120 trường (công lập 70 trường, ngoài công lập 50 trường).

Đối với trung học cơ sở, trong giai đoạn 2011 – 2030, thành phố đặt mục tiêu cải tảo, xây mới 108 trường, trong đó giai đoạn 2011 – 2020 là 50 trường (công lập 35 trường, ngoài công lập 15 trường); giai đoạn 2020 – 2030 là 58 trường (công lập 35 trường, ngoài công lập 23 trường).

Quy mô mỗi trường trung học cơ sở không có 45 lớp; trung bình 30 học sinh/lớp. Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh nội thành 6m2, ngoại thành là 10m2; với trường xây mới thực hiện theo tiêu chuẩn xây dựng tối tiểu 15m2/học sinh.

Với giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 đến 2030, toàn thành phố sẽ cải tạo và xây mới 112 trường, trong đó giai đoạn 2011 – 2020 là 50 trường (công lập 20 trường, ngoài công lập 30 trường), giai đoạn 2021 – 2030 là 62 trường (công lập 20 trường, ngoài công lập 42 trường). Hà Nội cũng đặt mục tiêu quy mô không quá 45 lớp/trường; trung bình cũng không quá 40 học sinh/lớp.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *