Search
17 Tháng bảy, 2018, 06:03
  • :
  • :

Hà Nội: Công khai kết quả kiểm tra liên kết đào tạo

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã, sở ngành thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn.

daihoc

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với Bộ GD-ĐT thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp một số cơ sở giáo dục có dấu hiệu chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định. Từ đó đề xuất Bộ GD-ĐT xử lý các đơn vị vi phạm quy định.

Đặc biệt, UBND TP.Hà Nội sẽ công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2013.

Được biết, hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội trong triển khai rà soát, kiểm tra hoạt động đào tạo trên địa bàn. Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra toàn bộ công tác tổ chức đào tạo các học viện, trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng lại thuê địa điểm làm văn phòng và tổ chức đào tạo tại Hà Nội. Ngoài ra, với chương trình liên kết đào tạo, Bộ GD-ĐT yêu cầu Hà Nội kiểm tra từ tư cách đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, số lượng sinh viên, địa điểm đặt lớp…

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo yêu cầu cácđại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường)chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết. Bởi, theo bộ, hiện nay việc tổ chức, quản lý đào tạo liên thông, liên kết tại một số trường không đúng quy định và chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường, không tổ chức liên kết đào tạo liên thông để cấp bằng chính quy ngoài cơ sở đào tạo của trường.

Các trường đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, từ trung cấp nghề và cao đẳng nghề lên cao đẳng và đại học phải có quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Các trường phải công bố công khai chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch đào tạo cho người học trên trang thông tin điện tử của trường . Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường thực hiện sai quy định trong đào tạo liên thông, liên kết.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *