Search
21 Tháng năm, 2019, 11:57
  • :
  • :

Hà Nội: Giải tỏa các “điểm nóng” xung quanh khu vực trường học

Nhà trường và các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng an ninh các cấp kiên quyết giải tỏa các tụ điểm nóng ở khu vực xung quanh trường gây ảnh hưởng trật tự, an ninh, an toàn trường học.

Đây là một trong những nội dung mà Sở GD-ĐT Hà Nội vừa yêu các đơn vị giáo dục thuộc địa bàn triển khai nhằm thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ Đảng viên, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên (HS, SV) trong đơn vị, nắm chắc diễn biến tư tưởng của mọi thành viên trong đơn vị thuộc quyền quản lý, kịp thời giải quyết những vướng mắc nội bộ từ cơ sở, không để tồn tại kéo dài.

Tăng cường quản lý học sinh sinh viên nội và ngoại trú, kết hợp chặt chẽ với cha mẹ HS, SV theo dõi và ngăn chặn hiện tượng học sinh sinh viên bị kích động tham gia tập trung đông người, tham gia vào các hoạt động trái pháp luật ở những địa bàn nhạy cảm trong và ngoài thành phố.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của thủ trưởng các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trong việc xử lý những cán bộ công chức và HS, SV tham gia vào các hoạt động trái pháp luật, làm mất trật tự, an ninh, chính trị trong và ngoài nhà trường, trên các địa bàn thành phố theo Pháp lệnh công chức và Quy chế khen thưởng, kỷ luật HS, SV của Bộ GD-ĐT.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *